Mapa strony

Lokalne Igrzyska dla Dzieci

Logotyp Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Cel projektu

Celem projektu był rozwój aktywności dzieci w lokalnych środowiskach, umożliwienie im odkrywania pasji i rozwoju zainteresowań oraz zapewnienie czynnego wypoczynku i „zdrowego” współzawodnictwa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu Igrzysk składających się z sześciu konkurencji: Konkursu Piosenki, Zawodów Sportowych, Konkursu Plastycznego pt: „Wiele miejsc – jedna Gmina Staszów”, Turnieju Wiedzy o Gminie Staszów, Konkursu Recytatorskiego oraz Teatralnego. Do zmagań w Igrzyskach przystąpiło 7 sześcioosobowych drużyn z Gminy Staszów: Iskierki ze Staszowa, Kurołapki z Kurozwęk, Jutrzenianki z Wiązownicy, Szalone Agentki ze Staszowa, Zawodnicy z Łukawicy, Gagatki z Woli Osowej oraz Świetliki z Czajkowa. Zmagania drużyn zakończyły się na spotkaniu Mikołajkowo-Świątecznym, podczas którego drużyny otrzymały Puchary, dyplomy, a zawodnicy indywidualne nagrody rzeczowe oraz nagrodę niespodziankę, którą był wyjazd wszystkich uczestników do Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Rezultaty projektu

  • Nabycie lub zwiększenie umiejętności społecznych.
  • Podniesienie samooceny oraz poczucia własnej wartości.
  • Rozwój umiejętności współdziałania w grupie w celu osiągnięcia zakładanych celów.
  • Zdobycie umiejętność motywowania się do działań.
  • Zintegrowanie dzieci z różnych środowisk Gminy Staszów.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 42 dzieci w wieku 6-13 lat z terenu Gminy Staszów (z miejscowości Kurozwęki, Wola Osowa, Łukawica, Wiązownica- Kolonia, Czajków Północny, Wola Wiśniowska oraz Staszowa) wraz ze swoimi opiekunami oraz mieszkańcy Gminy Staszów, którzy licznie brali udział w projekcie jako publiczność i kibice na poszczególnych etapach rywalizacji.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Miasta i Gminy Staszów, Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”, Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Staszowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie, Zespół Szkół w Czajkowie, Staszowski Ośrodek Kultury, Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy Staszów