Mapa strony

Nasze lokalne Euro 2016

Logotyp Stowarzyszenia Warka

Cel projektu

Integracja społeczności lokalnej. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i aktywny wypoczynek oraz popularyzacja rekreacyjnych form spędzania wolnego czasu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Turnieje piłkarskie, w tym:

  • „Mini Euro 2016”;
  • Grand Prix Chynowa w Siatkówce Plażowej;
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Rezultaty projektu

  • Wspólny udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowo-rekreacyjnych.
  • Rozwój zainteresowań.
  • Integracja dzieci i młodzieży.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież z gminy Chynów.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Publiczne Gimnazjum w Chynowie
  • Boisko „Orlik” w Chynowie