Mapa strony

Liga Kobiet

Logo Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie grupy, mającej w przyszłości przejąć inicjatywę przyszłych spotkań, liderek motywujących inne kobiety do udziału w kolejnych spotkaniach, sygnalizowania potrzeb.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowany został cykl czterech spotkań adresowanych do kobiet. Projekt rozpoczął się kursem makijażu dziennego. Drugim spotkaniem było spotkanie z dietetykiem. Trzecie z kolei, niejako nawiązujące do poprzednich warsztaty skupiły się na ekologicznej żywności. Finałowym spotkaniem były warsztaty ozdób świątecznych.

Rezultaty projektu

Projekt utworzył grupę kobiet silnie się wspierających, aktywnych, które zachęcają do włączenia się społeczeństwa w życie kulturalne, nawiązanie współpracy wśród mieszkańców oraz propagowanie idei solidarności lokalnej. Świadomość dostępności nauki to niezwykle istotna rzecz w małych społecznościach, w których brakuje alternatywy dla kursów praktycznych umiejętności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były kobiety z małych miejscowości, którym brakuje dostępu do interesujących dla nich tematów. W małych miejscowościach trudno o dodatkowe szkolenia. Projekt miał być alternatywą dla drogich i niedostępnych w małych społecznościach kursów.

Partnerzy w realizacji projektu

brak