Mapa strony

Letnie kino w Karwicach

Logotyp Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Cel projektu

Celem projektu było lepsze poznanie się mieszkańców, integracja i pokazanie, że można wspólnie, ciekawie spędzić czas.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zorganizowaliśmy seanse filmowe dla wszystkich pokoleń mieszkańców Karwic i okolicznych miejscowości; 2 rodzinne seanse filmowe z nocowaniem w świetlicy, 3 pokazy filmów dla dzieci, 3 seanse filmowe dla seniorów. W tym celu zakupiliśmy na wyposażenie świetlicy wiejskiej laptop i rzutnik dobrej jakości. Zaprosiliśmy do wspólnego oglądania osoby niepełnosprawne mieszkające w naszej miejscowości, dzięki temu mogły one zintegrować się z mieszkańcami. Pokazy filmowe kończyły się wspólnymi spotkaniami przy kawie i ciastku oraz integracyjnym ogniskiem i dyskusją( także na temat potrzeb naszych mieszkańców i tego co można by zrobić w naszej miejscowości).

Rezultaty projektu

  • doposażenie świetlicy wiejskiej w laptop, rzutnik, ekran;
  • zorganizowanie 8 seansów filmowych dla wszystkich pokoleń mieszkańców;
  • zorganizowanie 2 nocowań dla dzieci w Świetlicy wiejskiej;
  • zorganizowanie dyskusji o potrzebach społeczności wiejskiej.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy sołectwa Karwice oraz mieszkańcy sąsiednich miejscowości, członkowie nieformalnej grupy tanecznej „Zumba”

Partnerzy w realizacji projektu

  • Gmina Malechowo
  • OSP Karwice
  • sołectwo Karwice
  • nieformalna grupa taneczna 'Zumba”