Mapa strony

Letnia akademia żeglarstwa w Orzyszu

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Celem projektu była integracja mieszkańców Gminy Orzysz wokół idei aktywnego stylu życia poprzez uprawianie sportów wodnych: żeglarstwa, kajakarstwa. Popularyzacja zasad bezpiecznego wypoczynku.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Stworzenie oferty zorganizowanego wypoczynku w miejscu zamieszkania w formie półkolonii żeglarskich dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Orzysz. W ramach projektu zorganizowano dwa turnusy półkolonii żeglarskich dla 40 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Orzysz.

Rezultaty projektu

Półkolonie przeprowadzone zostały lipcu i sierpniu. Ponadto odbyły się dwa tygodniowe cykle przeszkolenia żeglarskiego dla młodzieży gimnazjalnej. Efektem długofalowym projektu jest zainicjowanie działań na rzecz reaktywacji stałego szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orzysz.

Odbiorcy projektu

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Orzysz

Partnerzy w realizacji projektu

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, Powiatowy Miejski Ośrodek Sportu w Piszu