Mapa strony

Letnia akademia społecznej aktywności

Logo Fundacja Nauka dla Środowiska

Cel projektu

Głównym celem projektu było zagospodarowanie osiedlowego kapitału w postaci zaniedbanego terenu zielonego oraz potencjału ludzkiego drzemiącego w mieszkańcach Tychowa i członkach Stowarzyszenia TAF.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt zakładał wspólne zagospodarowanie i ożywienie terenu zielonego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przytorze” w Tychowie poprzez rewitalizację nieużytkowanego i zaniedbanego boiska do piłki nożnej oraz piłki siatkowej. Celem było utworzenie placu piknikowego pod przyszłe organizowanie osiedlowych ognisk, utworzenie centrum społecznej aktywności poprzez zakup dużego namiotu usytuowanego na części nieużytkowanego terenu zielonego i wyposażenie go w ławki i stoliki, w którym odbywać się będą działania projektowe z zakresu aktywizacji społecznej różnych grup wiekowych. tj. Poprzez udział w projekcie mieszkańcy lepiej się poznali i zintegrowali. Stali się bardziej aktywni.

Rezultaty projektu

  • zagospodarowano przestrzeń wokół osiedla w sposób poprawiający jego estetykę (kwietniki, mural, plac piknikowy, ławki);
  • zrewitalizowano boisko do piłki nożnej i siatkowej;
  • osiedlowa społeczność zyskała szeroką ofertę spędzania wolnego czasu podczas lata;
  • mieszkańcy zyskali miejsce do uprawiania sportu i rekreacji;
  • zakupiony został namiot wyposażony w stoły i ławki, który posłużył mieszkańcom jako mobilne centrum społecznej aktywności oraz akcesoria do przeprowadzenia gier i zabaw.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu byli mieszkańcy jednego z osiedli w Tychowie, niezależnie od wieku, płci czy stanu zdrowia, gdyż udział w projekcie dostępny był również dla osób niepełnosprawnych. Projekt nie ograniczał się jednak wyłącznie do mieszkańców osiedla, na którym był realizowany, zakładał także uczestnictwo osób spoza osiedla.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przytorze” w Tychowie
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Tychowie
  • Klub Sportowy „Głaz” w Tychowie
  • lokalne media (Głos Koszaliński, TVP3 Szczecin, InetNews, Głos Białogardu, Tychowskie Wieści)