Mapa strony

Lepsze jutro – stwórzmy dziś

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Zaktywizowanie społeczne mieszkańców oraz wykorzystanie potencjału rozwojoego lokalnej społeczności i pobudzenie do aktywnego współtworzenia kultury na wsi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu został zorganizowany wyjazd studyjny do funkcjonującej wioski tematycznej w Bogacicy. Podczas wizyty została zaprezentowana oferta wsi oparta na narzędziach ekonomii społecznej, dowiedzieliśmy się, jak funkcjonują wioski tematyczne i jak mamy przeprowadzać warsztaty w swojej miejscowości dla różnych grup wiekowych. Dzięki międzypokoleniowemu wyjazdowi nastąpiła integracja, motywacja i inspiracja do działania mieszkańców naszej wsi.

Rezultaty projektu

  • podniesienie wiedzy z zakresu funkcjonowania wiosek tematycznych,
  • uświadomienie mieszkańcom jak ważna jest praca w grupie,
  • podniesienie poziomu aktywności społecznej,
  • przełamanie stereotypów i udowodnienie że każdy może mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość,
  • pozyskanie nowych wolontariuszy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli liderzy biorący udział w międzypokoleniowym wyjeździe studyjnym do funkcjonującej wioski tematycznej w Bogacicy – 34 osoby.

Partnerzy w realizacji projektu

Podczas realizacji projektu nie było partnerów, ponieważ realizowane było tylko jedno działanie – wyjazd studyjny.