Mapa strony

Z lepszą formą przez Wygiełzów

Logotyp Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Cel projektu

Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności społecznej i wzrost poziomu integracji wśród mieszkańców Wygiełzowa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wychodząc naprzeciw zdefiniowanym potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców Wygiełzowa w ramach projektu utworzyliśmy miejsce spotkań, które po zakończeniu projektu stało się centrum aktywizacji społeczno-edukacyjnej i w tym celu:

 1. Uporządkowaliśmy i pomalowaliśmy pomieszczenie, na co zakupiliśmy farbę emulsyjną.
 2. Wyposażyliśmy pomieszczenie w 50 sztuk krzeseł i 2 stoły.
 3. Zorganizowaliśmy 2-godzinny warsztat edukacyjny pt. „Zasady zdrowego stylu życia” przeprowadzony przez dietetyka (zaspokoiliśmy potrzebę poprawy swojego stylu życia).
 4. Zorganizowaliśmy 10 warsztatów po 1 godz. z instruktorem nordic walking (zrealizowaliśmy potrzebę zwiększenia aktywności fizycznej i ciekawej oferty spędzania czasu wolnego).

Rezultaty projektu

 • Wyremontowano i wyposażono pomieszczenie dla około 50 osób;
 • Wzrósł poziom wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia u 41 osób;
 • Wzrosła aktywność fizyczna u 80 osób (w tym u 40 osób – mieszkańców Wygiełzowa, u 40 osób – mieszkańców innych miejscowości);
 • Wzrosło zaangażowanie u 40 osób w pracę dla wspólnego dobra lokalnej społeczności;
 • Wzrosła aktywność społeczna u 30% mieszkańców;
 • Wzrósł poziom integracji lokalnej społeczności o 80 %;
 • O 100% zwiększyła się liczba lokalnych liderów.

Odbiorcy projektu

Projekt skierowany był przede wszystkim do mieszkańców Wygiełzowa. Wiodącą grupę odbiorców stanowiły osoby powyżej 40 roku życia (kobiety i mężczyźni), emeryci, rolnicy, osoby zatrudnione poza rolnictwem.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Dobroczynne Razem, Urząd Miejski w Zelowie, Parafia, członkowie OSP, mieszkańcy Wygiełzowa, sołtysi, radni.