Mapa strony

Łask naszych marzeń

Logotyp Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Cel projektu

Głównym celem naszego projektu była integracja różnych grup społecznych, jak i promowanie naszego miasta poprzez wyklejenie widokówki z akcentami dla niego charakterystycznymi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Pierwszym spotkaniem, od którego zaczęliśmy realizację projektu było spotkanie w stowarzyszeniu mające na celu wymyślenie projektu, zaplanowanie technik wyklejania oraz stworzenie grup beneficjentów projektu. Kolejnymi działaniami było 9 spotkań z różnymi grupami społecznymi z naszego miasta i wyklejanie kolejno elementów widokówki. Podczas trwania projektu zorganizowałyśmy dla członków naszego stowarzyszenia kurs decoupage, na którym zrobiłyśmy upominki dla uczestników projektu. Ostatecznym działaniem projektu „Łask naszych marzeń” było zorganizowanie festynu, na którym połączyliśmy wspólnie ze społecznością lokalną stworzoną widokówkę, która osiągnęła rozmiar 3 metry na 3,60 metra.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem naszego projektu była wspólna praca różnych grup o różnym statusie społecznym. Końcowym efektem pracy każdej grupy była wielka widokówka zawierająca charakterystyczne elementy miasta Łask. Widokówka ta została złożona podczas festynu zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie. Jesteśmy przekonane, że każdy z uczestników utożsamia się z widokówką, która zawisła w magistracie miasta Łask.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Kolejnymi odbiorcami naszego projektu byli również harcerze. Kobiety pracujące, matki z dziećmi to kolejna grupa uczestników projektu. Emeryci i renciści byli również silną grupą uczestniczącą w wyklejaniu widokówki. Swój element wyklejanki miały też babcie z wnukami oraz dzieci z biblioteki.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w naszych działaniach byli:

  • Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”;
  • Biblioteka Publiczna w Łasku;
  • Gmina Łask;
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łasku;
  • Szkoła nr 1 w Łasku;
  • Związek Harcerstwa Polskiego;
  • Lokalne media.