Mapa strony

Łączy Nas Piłka

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Głównym celem projektu było propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz zapewnienie alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu na terenie gminy Klucze młodzieży w wieku 15-17 lat.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia rozpowszechniające model zdrowego i sportowego trybu życia wśród młodzieży oraz zachęcające pozostałych mieszkańców Gminy Klucze do integracji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Pod koniec projektu zorganizowano piknik z animacjami dla dzieci, a także grami i zabawami sportowymi, w którym uczestniczyli nie tylko beneficjenci projektu, ale także ich rodziny oraz mieszkańcy Klucz i okolic gminy Klucze. Zaproszono również kluby sportowe zrzeszające młodzież z okolicy (tj. z Klucz, Jaroszowca, Jangrota). Uczestnicy zaprezentowali nabyte umiejętności podczas turnieju o Puchar Wójta Gminy Klucze i Prezesa Klubu, a rodziny i mieszkańcy gminy mogli wykazać się w licznych konkursach sportowych, zabawach oraz skorzystać z usług animatorów.

Rezultaty projektu

Wzrost aktywności fizycznej dobrze wpływający na poziom zdrowia uczestników projektu z terenu Gminy. Przeprowadzane zostały zajęcia pod okiem wykwalifikowanego trenera (80 godzin, 5 x tyg.) dla trzech grup po 15 osób. Na zorganizowane turnieje oraz mecze zapraszani byli mieszkańcy gminy oraz powiatu, co służyło integracji różnych środowisk (przedstawiciele klubu, dzieci, młodzież, rodzice, władze gminy, przyjezdni goście). Zaangażowano 6 wolontariuszy, zakupiono stroje oraz piłki.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była młodzież z terenu Gminy Klucze oraz pośrednio z Gminy Jangrot, uczniowie wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Klucze, mieszkańcy gminy.

  • bezpośrednich uczestników – młodzi mieszkańcy gminy Klucze, chcący rozwijać bądź nabywać umiejętności piłkarskie.
  • pośrednich uczestników – widzowie, rodziny zawodników, uczestnicy pikniku kończącego projekt.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Turustyczno-Wędkarskie Biała Przemsza, nieformalne grupy mieszkańców – wolontariusze, rodzice dzieci, ośrodki sportu i rekreacji – Gminny Stadion, lokalne kluby sportowe – AP Jaroszowiec, AP Przemsza Klucze, Urząd Gminy Klucze oraz lokalne przedsiębiorstwa: Rafia Klucze, Moto-Ekspert Dariusz Ziębiński.