Mapa strony

Kwitnące Łąki

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Najistotniejszym celem projektu „Kwitnące Łąki” była aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz dobra wspólnego – rozwoju wsi (zmiana myślenia i nastawienia mieszkańców).

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zrealizowane w ramach projektu:

  • realizacja warsztatów z rękodzieła tradycyjnego oraz bardziej nowoczesnego, np. wykonanie szalika na drutach, ozdabianie metodą decoupage, wykonanie maskotek, nowoczesne ozdoby świąteczne itp.;
  • budowa tematycznej ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej, tj. umieszczenie przy świetlicy wiejskiej tablic zawierających opisy historii i bogactwa przyrodniczego Łąk oraz budowa planszowej gry terenowej;
  • uprzątnięcie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przygotowanie dekoracji kwiatowej w postaci własnoręcznie zrobionych drewnianych donic oraz obsadzenie ww. terenu krzewami i kwiatami;
  • przeprowadzenie konkursu wśród mieszkańców Łąk na najpiękniej kwitnący ogród.

Rezultaty projektu

Osiągnięte rezultaty projektu:

  • zaktywizowanie lokalnej społeczności na rzecz zmiany najbliższego otoczenia;
  • wzrost świadomości mieszkańców odnośnie historii oraz walorów przyrodniczych swojej wsi;
  • poprawa estetyki oraz walorów turystycznych Łąk;
  • warsztaty z rękodzieła wpłynęły na rozwój osobisty uczestników, stały się możliwością spędzenia wolnego czasu oraz odreagowania codziennych zajęć;
  • warsztaty stały się również okazją do spotkań oraz pogłębiania więzi międzyludzkich.

Odbiorcy projektu

Projekt „Kwitnące Łąki” był głównie skierowany do mieszkańców wsi Łąki (mieli okazję zapoznać się z historią swojej miejscowości i w inny sposób spojrzeć na piękno przyrodnicze najbliższej okolicy oraz zaktywizować się do działania na rzecz rozwoju wsi). Projekt był również skierowany do turystów odwiedzających naszą okolicę, chcieliśmy wyróżnić się na tle okolicznych miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem w realizacji naszego projektu był ODL Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. W razie jakichkolwiek problemów z realizacją mogliśmy liczyć na profesjonalną oraz szybką pomoc. Nasze działania są również wspierane przez Gminę Milicz, która aktywnie wspiera rozwój małych społeczności wiejskich.