Mapa strony

Kulturalny Senior

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do kultury wyższej 35 seniorów z gminy Biała Piska, poprzez realizację szeregu działań kulturalnych w okresie od września do grudnia 2019 r.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • spotkanie rekrutacyjno – informacyjne, na którym została przeprowadzona rekrutacja poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie Kulturalny Senior,
 • spotkanie autorskie z Tatianą Anną Konończuk – odbyło się w dniu 3.10.2019 r.
 • akcja plakatowa, czyli rozpowszechnianie wierszy – trwała od września do listopada 2019 r.
 • wizyta studyjna – 15.10.2019 r. w Leśniczówce Pranie, warsztaty pn. „Fikcja i rzeczywistość Zielonej Gęsi”.
 • wycieczka rowerowa – rozplakatowanie przegląd Małych Form Teatralnych i zakończenie projektu,
 • konkurs recytatorski – 2.12.2019 r. Zwycięzcy otrzymali nagrody: dyplomów, statuetek, kubków, książki.
 • przegląd małych form teatralnych z cyklu „Teatrzyk Zielonej Gęsi zaprasza” oraz uczczenie projektu odbyło się 10.12.2019 r.

Rezultaty projektu

 • 35 osób wzięło udział w zajęciach i spotkaniu autorskim,
 • wzmocnienie współpracy z młodzieżą z gminy Biała Piska, poprzez przeprowadzenie konkursu recytatorskiego,
 • 35 osób w atrakcyjny sposób spędziło wolny czas (na próbach, wyjazdach, wycieczkach rowerowych itp.),
 • nastąpił rozwój osobisty każdego z uczestników projektu.
 • promocja w środowisku lokalnym poezji K.I. Gałczyńskiego.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była grupa 35 seniorów z gminy Biała Piska, a pośrednimi odbiorcami byli seniorzy z UTW Biała Piska oraz dzieci i młodzież jak również dorośli z gminy Biała Piska.

Partnerzy w realizacji projektu

 • pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej,
 • pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej,
 • członkowie Stowarzyszenia UTW w Białej Piskiej,
 • pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.