Mapa strony

Kulturalny Bus

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Zwiększenie wiedzy uczestników projektu o teatrze oraz zawodzie aktora, zwiększenie wiedzy z zakresu sztuki współczesnej, integracja dzieci z gminy Zawoja, poszerzenie oferty kulturalnej w gminie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Swoje działania skierowaliśmy do dzieci w wieku 4 – 8 i 9 – 12 lat. Młodsza grupa wzięła udział w spektaklu Teatru Lalek Banialuka i w warsztatach cieni w teatrze. Grupa ta liczyła 18 dzieci. Starsza grupa liczyła 15 osób, a dla nich przygotowaliśmy wyjazdy do Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak i do Cricoteki w Krakowie. Pierwszy raz zetknęły się ze sztuką współczesną, interesujący był dla nich wyjazd do Teatru Lalek Banialuka do Bielska Białej – spektakl i udział w warsztatach w teatrze z aktorem wcześniej grającym w oglądanym spektaklu. Obie grupy pracowały nad swoim spektaklem pod okiem instruktora teatralnego w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi. Nasz własny spektakl pt. „Liryczne stacyjki”, na który licznie przybyły rodziny naszych uczestników i zaproszeni goście. Pełna widownia – pełny sukces projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty jakościowe:

  • zwiększona wiedza o teatrze i sztuce współczesnej wśród 32 osób;
  • zwiększona ilość działań integrujących dzieci i młodzież z gminy Zawoja;
  • stworzone możliwości rozwoju dzieci i młodzieży oraz stworzone możliwości rozwijania pasji aktorskiej poprzez przygotowywanie spektaklu teatralnego; poszerzono ofertę kulturalną w gminie.

Rezultaty ilościowe:

  • udział 32 dzieci w spektaklach i warsztatach teatralnych w teatrze;
  • udział 15 dzieci w Muzeum Mocaku i Cricotece w Krakowie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Zawoja. Działania były kierowane do poszczególnych grup wiekowych:

  1. dzieci w wieku 4-8 lat (założenie 15 osób, a grupa liczyła 17 osób);
  2. dzieci w wieku 9-12 lat (15 osób);
  3. mieszkańcy – rodziny uczestników projektów w ilości około 130 osób – widzowie spektaklu „Liryczne stacyjki” kończącym projekt.

Partnerzy w realizacji projektu

Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi