Mapa strony

Kultura i sztuka każdego poszuka

Logotyp Lokalnej Grupy Działania KOLD

Cel projektu

Propagowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych w Gminie Kuślin. Jako dobro wspólne chcemy kłaść nacisk na aktywne i wartościowe spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców naszej Gminy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Dla dzieci przeprowadzone zostały warsztaty plastyczno-teatralne z instruktorem z Poznania. Najmłodsi stworzyli kukiełki oraz scenografię i zaprezentowali swoje zdolności rówieśnikom. Dla młodzieży zajęcia prowadził instruktor GOK, który zachęcał do spędzenia czasu przy grach planszowych. Odbyły się cztery spotkania, a frekwencja zawsze była bardzo wysoka. Dla dorosłych odbyły się warsztaty plastyczne z wykwalifikowanym plastykiem. Wszystkie prace trafiły na wystawę, którą można było podziwiać na holu GOK podczas wielu imprez kulturalno-rozrywkowych. Dla rodziców oraz nauczycieli odbyły się warsztaty z PSPiA KLANZA, na których poruszano tematy nadpobudliwości i tańca. Dla emerytów przygotowano wspólną biesiadę z zespołem wokalnym.

Rezultaty projektu

Kładliśmy nacisk na aktywne i wartościowe spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców naszej Gminy. Uczestnicy podwyższyli kwalifikacje zawodowe oraz zdobyli nowe doświadczenia i zdolności w dziedzinie pracy z dziećmi. Nastąpił znaczny wzrost zainteresowania ofertą kulturalno-rozrywkową. Nawiązane zostały liczne nowe znajomości i przyjaźnie, a ludzie poczuli, że tworzą pewną wspólnotę. Pobudzona została chęć inicjatywy i tworzenia nowych atrakcji kulturalnych.

Odbiorcy projektu

  • Dzieci z terenu Gminy Kuślin w wieku od 6 do 13 lat – 50 osób;
  • Młodzież z terenu Gminy Kuślin w w wieku 14 – 25 lat – 50-70 osób;
  • Kobiety w wieku 30 – 50 lat – 60 osób;
  • Emeryci i renciści z terenu Gminy Kuślin – 100 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Lokalna Grupa Działania KOLD, Urząd Gminy w Kuślinie, Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie, pnt.info.pl, Tygodnik Nasz Dzień po Dniu