Mapa strony

Kultura dla pokoleń

Logotyp Centrum Społecznego Rozwoju

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja kulturalna mieszkańców Orzesza poprzez bezpośredni dostęp do obiektów kultury, takich jak teatry czy muzea, jak też bezpośredni kontakt z twórcami.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu wyjazdów do Teatru Zagłębia w Sosnowcu i Teatru Bez Sceny w Katowicach oraz wyjazdu międzypokoleniowego do Muzeum w Krakowie, jak też zorganizowaniu świątecznego spotkania z twórcą kultury w siedzibie Stowarzyszenia.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu pozwoliła 71 osobom na bezpośredni, żywy kontakt z aktorami teatralnymi i atmosferą Teatru, uczestnikom wycieczki międzypokoleniowej do Krakowa poznanie historii krakowskiego Rynku, natomiast uczestnikom Spotkania Opłatkowego w siedzibie Stowarzyszenia umożliwiła kontakt z twórcą kultury, jakim jest red. Marek Szołtysek.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczestnicy wyjazdów do Teatrów w liczbie 71 osób, uczestnicy spotkania opłatkowego w liczbie 54 osób oraz uczestnicy międzypokoleniowej wycieczki do Krakowa.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu były Teatr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Bez Sceny w Katowicach, firmy przewozowe, Parafia Rzymskokatolicka w Woszczycach, Burmistrz Miasta Orzesze.