Mapa strony

Kulinarne poruszenie. Smakosze Wzgórz Dalkowskich

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Integracja lokalnej społeczności w ramach gminnej zabawy kulinarnej dla dorosłych, ożywienie środowiska kół gospodyń wiejskich, wykorzystanie świetlic, odnalezienie i promocja lokalnych smaków.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt był formą gry i zabawy mimo, iż dotyczył ważnej dziedziny – kuchni. Kuchnia jest sztuką i obrazem naszej kultury. W ramach realizacji projektu odbyło się:

 • zorganizowanie kulinarnego konkursu, który składał się z czterech etapów różnych tematycznie: „wspomnienia z dzieciństwa”, „smaki dojrzałego lata” wraz z „wyrobem piekarskim”, „leśne inspiracje”,”słony eksperyment”. Konkursy organizowane były w dwóch kategoriach: osoby indywidualne oraz Koła Gospodyń Wiejskich;
 • seminaria z udziałem ekspertów;
 • realizacja fotograficzna dań konkursowych, twórców oraz uzupełnienie ich o zbierane historie i opowieści;
 • wydanie broszur informacyjnych oraz kalendarzy na rok 2017 pełnych przepisów i opowieści.

Rezultaty projektu

 • 4 konkursy kulinarne w 2 kategoriach: osoby indywidualne i koła gospodyń;
 • spotkanie z ekspertem – warsztaty carvingu;
 • 500 kalendarzy na rok 2017 „Smakuj życie”, które stanowią inspirację do dalszych działań kulinarnych;
 • broszury informacyjne z informacjami o Kołach Gospodyń, które wzięły udział we wszystkich etapach konkursu;
 • materiał fotograficzny dot. dań konkursowych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli dorośli mieszkańcy Gminy Gaworzyce – w szczególności miłośnicy kuchennych eksperymentów, koła gospodyń wiejskich, nieformalne grupy osób, sołectwa z terenu Gminy Gaworzyce i cała społeczność lokalna zainteresowana udziałem w projekcie.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli:

 • Gmina Gaworzyce i Sołectwa – użyczenie sal, pomieszczeń na przeprowadzenie konkursów, pomoc w promocji projektu
 • El-Trans – transport stolików i krzesełek
 • Dolnośląska Izba Rolnicza – wsparcie, konsultacje, doradztwo w zakresie funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich