Mapa strony

Kulinarne inspiracje przedszkolaków

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Celem projektu była realizacja warsztatów kulinarnych pn. „Kulinarne inspiracje przedszkolaków” oraz rozwijanie i doskonalenie zmysłów smaku, zapachu, dotyku i wzroku podczas przygotowywania i smakowania przyrządzanych potraw, projekt zakładał również kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Organizacja warsztatów kulinarnych.

DZIAŁANIA:
1. Przeprowadzenie rekrutacji w szkołach.
2. Przeprowadzenie warsztatów, w których łącznie wzięło udział ok. 90 uczniów:

  • Zatrudniony został trener-kucharz z odpowiednim doświadczeniem, który przeprowadził warsztaty i wskazał jak można w ciekawy sposób zachęcić dzieci do przygotowywania posiłków.
  • Warsztaty kulinarne były połączeniem pasji do gotowania, poznawania nowych smaków oraz integracji dzieci.
  • Łącznie odbyło się 6 spotkań w okresie od września do listopada 2019 r .
  • Projekt to nie tylko nauka, ale przede wszystkim zabawa i degustacje oraz propagowanie świadomości w zakresie zdrowego odżywiania. Warsztaty kulinarne to wspaniały pomysł na integrację i dobrą zabawę.

Rezultaty projektu

Rezultaty:
1. Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach projektu – łącznie 90 osób
2. Liczba osób, które podniosą swoje umiejętności w zakresie umiejętności kulinarnych – 90 osób
3. Współpraca społeczna, promocja wolontariatu – liczba pozyskanych wolontariuszy – 5
4. Liczba przeprowadzonych warsztatów – 3.
5. Liczba zorganizowanych wydarzeń aktywizujących – 3.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były grupy przedszkolaków z 2 przedszkoli samorządowych z terenu Miasta Tomaszów Lubelski oraz grupa ze Szkoły Specjalnej – łącznie 90 uczniów.
Uczestnikami warsztatów były dzieci od 4 rok życia, ze szkół na terenie Miasta Tomaszów Lubelski:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
2. Przedszkole Samorządowe nr 2
3. Przedszkole Samorządowe nr 5

Partnerzy w realizacji projektu

Miasto Tomaszów Lubelski
LGD „Roztocze Tomaszowskie
Stowarzyszenie „Perspektywy”
Roztocze