Mapa strony

Kulinarne bogactwo zambrowskiej wsi

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Celem projektu było zaangażowanie dużej liczby społeczności lokalnej (i nie tylko) do promocji produktów i wyrobów lokalnych podczas czasu spędzanego na świeżym powietrzu. Integracja młodszych i starszych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzenie szkolenia w gospodarstwie agroturystycznym, obsługa kulinarna II Święta Gminy Zambrów, warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży.

Rezultaty projektu

Bardzo szeroki udział społeczności lokalnej przyczynił się do integracji i miłego spędzenia czasu wolnego. Poznanie kultur społeczności lokalnej, degustacje lokalnych produktów, wyrobów przyczyniły się do rozwoju działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Zakupione w projekcie wyposażenie posłużyło do organizacji różnego typu wydarzeń i promocji pobliskich miejscowości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były przede wszystkim osoby z grupy realizującej projekt, ich rodziny, znajomi oraz osoby poinformowane o organizowanych imprezach. Liczba uczestników trudna do określenia – ponad 500 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu była m.in.: OSP Łady-Borowe, jak również media lokalne. Za wszystko chcielibyśmy podziękować w tej chwili i zaprosić do dalszej współpracy w kolejnych latach.