Mapa strony

Kuchnia regionalna od juniora do seniora

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Cel projektu

Głównym celem projektu było odtworzenie i przekazanie młodemu pokoleniu przepisów dawnej kuchni regionalnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ślęzakach przeprowadziło cykl warsztatów ukazujących dzieciom, młodzieży oraz zaproszonym gościom tajniki kuchni regionalnej, w tym także lasowiackiej. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, zarówno obecne członkinie jak i seniorki KGW, prezentowały tradycyjne dania z kuchni regionalnej, opowiadały o dawnych tradycjach i zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia i karnawałem. Do przeprowadzenia warsztatów wykorzystane zostało zakupione ze środków niniejszej inicjatywy wyposażenie pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach. We wszystkich zajęciach z wielkim zaangażowaniem udział brały dzieci oraz młodzież z miejscowości Ślęzaki. Młodzi uczestnicy wykazali się dużą chęcią poznawania dawnych zwyczajów, tradycji oraz pomocy.

Rezultaty projektu

Namierzanymi rezultatami niniejszego projektu jest zakup wyposażenia do pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach. Nadrzędnym rezultatem jest wiedza i umiejętności w zakresie tradycji kulinarnych regionu zdobyte przez dzieci oraz młodzież. Nieodzownym rezultatem jest stworzona dzięki integracji więź międzypokoleniowa. Ponadto organizatorzy dzięki realizacji niniejszego projektu zdobyli cenne doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli dzieci i młodzież. Natomiast pośrednimi wszyscy uczestniczący w przeprowadzonych warsztatach oraz pikniku podsumowującym w/w warsztaty kulinarne.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem był Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.