Mapa strony

Kuchnia łączy pokolenia

Logotyp Stowarzyszenia Kaczawskiego

Cel projektu

Głównym celem projektu było scalenie naszej małej społeczności. Środki pozyskane w ramach projektu umożliwiły powstanie zaplecza kuchennego, które będzie służyło mieszkańcom.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach zrealizowanego projektu odnowiono pomieszczanie użyczone przez samorząd gminny i wyposażono je w niezbędne sprzęty takie, jak: kuchenka gazowa z piekarnikiem, lodówka, frytkownica, gofrownica i zastawa stołowa na 36 osób. Zorganizowany został również coroczny festyn plenerowy „Dzień Rodziny”, warsztaty kulinarne dla dzieci oraz spotkania z ekspertami z dziedziny zdrowego trybu życia. Zakończenie projektu odbyło się we wrześniu wspólną biesiadą mieszkańców przy ognisku z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka. Była to okazja do degustacji przygotowanych wspólnie potraw, prezentacji talentów i umiejętności kulinarnych mieszkańców. Wspólna realizacja projektu i wspólna praca umocniły więzi międzypokoleniowe.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu było powstanie zaplecza kuchennego, które zostało odnowione, wykonano drobne przeróbki hydrauliczne i wyposażono je w niezbędny sprzęt, który będzie służył mieszkańcom przez wiele kolejnych lat. To przedsięwzięcie zintegrowało naszą społeczność podczas remontu i organizacji wspólnych spotkań. Urządzone zaplecze dopełniło wizerunek wykonanego remontu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu. Zakończenie projektu nie jest końcem naszych działań – to raczej początek integracji.

Odbiorcy projektu

Naszym celem było, aby projekt trafił do jak największej liczby odbiorców. Dlatego też informacje o realizacji i planowanych przedsięwzięciach pojawiały się zarówno w wersji papierowej, jak i w wersjach elektronicznych. Dzięki temu projekt trafił do osób starszych jak i dzieci, które chętnie uczestniczyły w spotkaniach i organizowanych imprezach.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Podczas realizacji projektu korzystaliśmy z pomocy:
  • Gminnego Ośrodka Kultury;
  • Gminy Paszowice;
  • lokalnych przedsiębiorców;
  • Partnerstwa Kaczawskiego – pomoc merytoryczna.