Mapa strony

Kropla drąży skałę

Cel projektu

Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna uczestników i mieszkańców gminy Janowice Wielkie w zakresie ochrony wody, rzek przed zaśmieceniem, kanalizowanie oraz przeciwdziałanie suszom i powodziom.

Działania zrealizowane w ramach projektu

30 dzieci i młodzieży z gminy Janowice Wielkie wzięło udział w projekcie „Kropla drąży skałę”. Przeprowadzono 3 ekologiczne akcje – sprzątanie brzegów rzek, sporządzenie mapy zagrożeń: ujścia ścieków, wysypiska śmieci, zaśmieconego koryta rzeki, niewłaściwej regulacji rzeki oraz zwiększenia małej retencji poprzez nasadzenia roślin zwiększających magazynowanie wody w glebie (dęby, wierzby, olchy). Podczas 3 akcji posadzono 60 sadzonek drzewek, zebrano kilkanaście worków śmieci.
Powstały raporty z działań – mapy, opisy zagrożeń. Młodzi uczestnicy projektu przekazali wszystkie zapisane spostrzeżenia władzom gminy oraz mieszkańcom podczas zebrania sołeckiego. W przygotowaniu jest krótki filmik z przeprowadzonych akcji.

Rezultaty projektu

1. Sporządzono raporty zagrożeń i przedstawiono je władzom gminy
2. Udostępniono raport mieszkańcom gminy
3. Nowe nasadzenia drzewek
4. Posprzątano brzegi potoków oraz częściowo rzeki Bóbr
5. Zdobyto/rozwinięto umiejętności tworzenia mapy w terenie
6. Zdobycie/rozwinięcie umiejętności sadzenia
7. Zrozumienie czym jest mała retencja
8. Zdobyto/rozwinięto umiejętności gromadzenia wody w obejściu domowym
9. Zdobyto/rozwinięto umiejętności rozróżniania rzeki skanalizowanej od naturalnej

Odbiorcy projektu

Uczestnikami warsztatów/akcji były: dzieci i młodzież z Janowic Wielkich i okolic korzystajacy ze świetlicy „Rudawy”. W projekcie wzięło udział 30 uczestników bezpośrednich. Pośrednimi odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Janowice Wielkie oraz inne osoby, które dowiedziały się o realizacji działań z prasy lokalnej, mediów społecznościowych, stron internetowych – ok. 5 tys. osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy w realizacji projektu to: Gmina Janowice Wielkie, Sołectwo Janowice Wielkie oraz Fundacja Przystanek Dobrych Myśli.