Mapa strony

Kropelka krwi ratuje życie

Logotyp Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Cel projektu

Głównym celem projekty było zwiększenie liczby osób honorowo oddających krew, ze szczególnym uwzględnieniem pełnoletniej młodzieży szkolnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Odbyły się 3 pobory krwi podczas trwania projektu w szkołach średnich w Miliczu, podczas których osobom oddającym krew po raz pierwszy wręczano dyplomy wraz z odznaczeniem symbolizującym kropelkę krwi. Ogłoszony został konkurs na plakat „Kropelka krwi ratuje życie” wśród młodzieży szkół średnich i wydano 120 kalendarzy na rok 2017. Zorganizowano wyjazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu z 45 uczniami i 3 opiekunami. Odbyły się 3 warsztaty szkoleniowe w 3 szkołach średnich z udziałem młodzieży, przeprowadzone przez koordynatorów do spraw krwiodawstwa i krwiolecznictwa z Wrocławia. Zorganizowano uroczystą akademię podsumowującą projekt, na której wręczono odznaczenia, dyplomy, wyróżnienia.

Rezultaty projektu

 • 44 uczniów z 3 szkół średnich Milickich po raz pierwszy w swoim życiu oddało krew w ilości 19 l 800 ml.
 • 45 uczniów wraz z 3 opiekunami uczestniczyło w zajęciach programowych wyjazdowych w RCKiK Wrocław.
 • Uczniowie ze szkół średnich wykonali plakaty na ogłoszony wcześniej konkurs „Kropelka krwi ratuje życie”. Plakaty te zostały wkomponowane w wydany kalendarz na rok 2017 w ilości 120 sztuk.
 • 225 uczniów szkół średnich wzięło udział w warsztatach szkoleniowych dot. propagowania HDK.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były następujące grupy projektu:

 • honorowi dawcy krwi;
 • młodzież szkół średnich;
 • nauczyciele, opiekunowie szkolnych kół PCK;
 • moderatorzy warsztatów z RCKiK z Wrocławia;
 • osoby potrzebujące krew;
 • mieszkańcy Gminy Milicz;
 • dyrektorzy szkół;
 • plastycy.