Mapa strony

Kreatywni w Trójwymiarze

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

Cel projektu

Celem projektu była popularyzacja wśród gimnazjalistów z lokalnego środowiska grafiki komputerowej poprzez wykonanie prac graficznych promujących miasto Biłgoraj – pocztówek, logotypów oraz makiety.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Kreatywni w Tójwymiarze” obejmował realizację warsztatów z grafiki komputerowej. Uczestnicy projektu pracowali z wykorzystaniem programów GIMP, Inkscape, CorelDraw. W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w plenerze fotograficznym, wykonali pocztówki miasta Biłgoraj, przygotowali logotyp promujący miasto oraz podjęli próbę utworzenia makiety Zagrody Sitarskiej przy użyciu długopisu 3Doodler. Pocztówki oraz loga zostały wydrukowane i zaprezentowane na wernisażu podsumowującym projekt. Pocztówki zostały przekazane do Punktu Informacji Turystycznej w Biłgoraju, gdzie są nieodpłatnie dostępne dla mieszkańców miasta oraz turystów. Wystawa prac uczniów została również zaprezentowana w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. W realizacji projektu pomagali wolontariusze.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu było nabycie umiejętności w zakresie podstaw grafiki komputerowej, rozwijanie kreatywności i innowacyjności młodych ludzi. Młodzież poznała zasady organizacji pleneru fotograficznego i nabyła umiejętności potrzebne do przygotowania wernisażu prac. W ramach projektu powstały pocztówki (dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej dla mieszkańców Biłgoraja i okolic oraz turystów), zaprojektowano loga promujące miasto Biłgoraj, wykonano makiety biłgorajskiej Zagrody Sitarskiej.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była 14-osobowa grupa chętnej młodzieży z biłgorajskich gimnazjów. Pośrednio odbiorcami byli: mieszkańcy miasta, społeczność uczniowska LO im. ONZ w Biłgoraju i zainteresowane osoby.

Partnerzy w realizacji projektu

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – wyrażenie zgody na wykonanie zdjęć Zagrody Sitarskiej, użyczenie pomieszczenia na zaprezentowanie wystawy prac wykonanych przez uczestników w ramach projektu.
Punkt Informacji Turystycznej w Biłgoraju – miejsce przekazania 100 pocztówek, które powstały w trakcie realizacji projektu.