Mapa strony

Nasz krajobraz, nasza sprawa – czyli rewitalizacja wiejskiego krajobrazu kulturowego wsi Puchły

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez udział w zadaniach mających na celu rewitalizację tradycyjnego krajobrazu kulturowego Puchłów oraz pobudzenie do rozpoczęcia dyskusji na temat jego zachowania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Zorganizowanie spotkań informacyjno-dyskusyjnych z mieszkańcami, mających na celu wypracowanie wizji zagospodarowania wspólnej (publicznej) przestrzeni wsi Puchły.
 2. Opracowanie projektu wizualizacji elementów małej architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi Puchły w oparciu o wypracowane podczas dyskusji założenia.
 3. Wykonanie dla każdego mieszkańca tabliczki z numerem budynku mieszkalnego.
 4. Wykonanie tablicy ogłoszeń.
 5. Zagospodarowanie miejsca odpoczynku nad rzeką wraz z zabezpieczonym miejscem ogniskowym.
 6. Ustawienie koszy na śmieci, spójnych swoim wyglądem z projektami małej architektury.

Rezultaty projektu

 1. Zaprojektowano jednolite i nawiązujące do tradycyjnego krajobrazu kulturowego elementy małej architektury.
 2. Wykonano 25 numerów budynków mieszkalnych.
 3. Wykonano tablicę informacyjną.
 4. Odmalowano skupiska krzyży znajdujących się na początku i na końcu wsi wraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół nich.
 5. Wykonano kosze na śmieci do ustawienia w miejscach publicznych we wsi Puchły.

Odbiorcy projektu

Docelową grupą odbiorców projektu byli stali mieszkańcy wsi Puchły oraz ich rodziny utrzymujące kontakt z miejscowością. Bardzo ważną grupą odbiorców byli też turyści odwiedzający Puchły i region Puszczy Białowieskiej.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Fundacja Rozwoju Turystyki i Produktu Lokalnego.
 • Firmy:
  1. Kornik Beata Fiedoruk
  2. Drewrol Irena Dulko
  3. Mistrz Reklamy Andrzej Bazyluk
  4. Mandrivka Ewa Stepaniuk