Mapa strony

„W krainie pieprzu i róży” – bezpieczniej na szlaku czerwonym w Górach Pieprzowych – Kamień Lukawski

Logotyp Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Cel projektu

Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa, infrastruktury turystycznej na terenie Rezerwatu przyrody Góry Pieprzowe, zabezpieczenie szklaku czerwonego poprzez olinowanie w miejscach trudnych pod względem dostępności dla korzystających. Zwiększenie dostępności oraz uregulowanie ruchu turystycznego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzone i zrealizowane działania polegały na przygotowaniu terenu na odcinku około 300mb. Przygotowanie sprzętu i ludzi do prac fizycznych w bardzo trudnych warunkach ze względu na położenie i specyfikę terenu. Prace ziemne wiercenie otworów pod wkopanie słupków drewnianych przy użyciu specjalnego wiertła aby nie uszkodzić cennych gatunków roślin. Dostarczenie we wszystkie miejsca elementów drewnianych, zainstalowanie i rozpoczęcie prac pod umocowanie liny jutowej.
Montaż liny i zacisków dla stabilności tzw. poręczy na szlaku czerwonym.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest wykonanie zabezpieczenia szlaku czerwonego w Górach Pieprzowych i polepszenie warunków infrastruktury, co w konsekwencji doprowadziło do zwiększenia liczby osób uczęszczających do tych miejsc, szacujemy że było to ok. 500 osób od powstania zabezpieczenia. Zaobserwowaliśmy również bardzo pozytywny odbiór społeczny, który przyniósł same pozytywne rezultaty dla beneficjentów – czyli społeczności lokalnej jak również dla wszystkich korzystających turystów.

Odbiorcy projektu

Góry Pieprzowe jest to miejsce magiczne, bardzo urokliwe pod wieloma względami. Odbiorcami tego projektu są mieszkańcy Kamienia Łukawskiego, szerzej gminy Dwikozy i miasta Sandomierza. Teren na którym zrealizowano projekt jest ogólnie dostępny dla wszystkich, którzy zdecydują się nas odwiedzić – w sezonie turystycznym jest to parę tysięcy osób, są to mieszkańcy całej Polski jak i turyści zagraniczni.

Partnerzy w realizacji projektu

Wspólnota Gruntowa wsi Kamień Łukawski-Góry Pieprzowe.
Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej.
Stowarzyszenie Przyjazny Samorząd.