Mapa strony

Kozerki – moje miejsce na ziemi

Logotyp Stowarzyszenia Europa i My

Cel projektu

 • zebranie materiałów do archiwum wsi;
 • aktywizacja i integracja mieszkańców;
 • obudzenie patriotyzmu lokalnego;
 • wyłonienie grupy aktywnych animatorów działań obywatelskich.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na przygotowaniu i prezentacji wystawy o historii i współczesności wsi Kozerki. Zrealizowane działania:

 • zgromadzenie fotografii, dokumentów i pamiątek rodzinnych oraz poszukiwanie związków genealogicznych. Spisywanie wspomnień i zbieranie informacji o Kozerkach;
 • katalogowanie i skanowanie uzyskanych materiałów;
 • przygotowanie wystawy fotograficznej;
 • wernisaż wystawy w świetlicy wiejskiej z koncertem i poczęstunkiem.

Autorzy wystawy i goście wernisażu otrzymali nieodpłatnie książeczkę – pamiętnik z projektu, będącą jednocześnie katalogiem wystawy, wydaną w serii „Grodziskie nastroje” jako 14 tomik.

Rezultaty projektu

 • Wystawa fotograficzna – 1
 • Wernisaż połączony z koncertem – 1
 • Liczba uczestników – 200 osób
 • Warsztaty fotograficzne – 6 h
 • Liczba uczestników warsztatów – 10 osób
 • Liczba wolontariuszy – 10 osób
 • Katalog wystawy 250 egz.

Odbiorcy projektu

Cała społeczność Kozerek.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Sołectwo Kozerki
 • Dom Finansowy QS