Mapa strony

Kowarski Plener Rzeźbiarski

Cel projektu

Dzięki zrealizowaniu imprezy świadomość historyczna znacząco wzrosła. Duma z tożsamości historycznej pomaga na co dzień dostrzegać pozytywne walory życia w tak pięknym i ciekawym miejscu jakim są Kowary. Cztery rzeźby zostały ustawione w miejscach publicznych i stanowią atrakcyjną ozdobę miasta

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. Plenery rzeźbiarskie – utworzyliśmy cztery postaci dla partnerów projektu. Dzieła te ustawione zostały w miejscach ogólnodostępnych i stanowią uatrakcyjnienie przestrzeni.
2. Organizacja wydarzenia ogólnodostępnego w dniach 8-14 sierpnia 2019, poruszyła społeczność lokalną, ugruntowała tożsamość i wzmocniła patriotyzm lokalny. Imprezy, które towarzyszyły festiwalowi, zaangażowały do działań twórczych mieszkańców, co wzmocniło poczucie wspólnego tworzenia wydarzenia.
3. W ramach poszukiwania miejsca ustawienia jednej z figur na terenie miasta stworzony został skwer, na którym ustawiono rzeźbę, dostawione będą ławki oraz zainstalowane zostanie indywidualne oświetlenie. Całość stworzyła piękne i atrakcyjne miejsce w centrum miasta.

Rezultaty projektu

1. Pobudzenie „ciekawości społecznej” – kto to i co kiedyś zrobił dla Kowar
2. Wzmocnienie dumy z dziedzictwa historyczno-kulturalnego mieszkańców Kowar
3. Stworzenie miejsca pamięci historyczno-kulturalnej – skwer Laurentusa Angelusa
4. Otwarcie władz miasta oraz stowarzyszeń lokalnych, do wspólnego organizowania w przyszłości

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Kowar, turyści bieżący i przyszli, stowarzyszenia i organizacje, które chcą się włączyć w przyszłości.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Miejska Kowary
LGD Partnerstwo Ducha Gór
Nadleśnictwo Śnieżka
Jelenia Struga – Twoje Miejsce w Karkonoszach
Zajazd Przywodzie
Stowarzyszenie Miłośników Kowar