Mapa strony

„Kopalnia Talentów” – warsztaty plastyczne, techniczne i wokalne dla dzieci z terenu Gminy Pilica

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Głównym celem niniejszego projektu było rozwijanie wrażliwości artystycznej i sprawności manualnej u dzieci z terenu Gminy Pilica.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt zakładał zorganizowanie warsztatów plastycznych, technicznych i wokalnych dla dzieci pochodzących z sześciu miejscowości z terenu Gminy Pilica. Warsztaty odbywały się raz w miesiącu po dwie godziny zegarowe w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych i świetlicach wiejskich. Były podzielone na sekcje: plastyczną, techniczną i wokalną. Warsztaty prowadzone były przez uzdolnionych manualnie, plastycznie i wokalnie nauczycieli-wolontariuszy. Uwieńczeniem niniejszych warsztatów było spotkanie podsumowujące warsztaty dla dzieci, które odbyło się w dniu 19 listopada 2016 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kidowie.

Rezultaty projektu

Warsztaty plastyczne, techniczne i wokalne wpłynęły na wszechstronny rozwój dzieci z terenu Gminy Pilica. Uczestnicy warsztatów poznali różne techniki plastyczne, rozwinęli swoją wyobraźnię i kreatywność, nauczyli się samodzielności oraz wytrwałej i rzetelnej pracy. Warsztaty pozwoliły dziecku na umocnienie wiary we własne siły, nauczyły odpowiedzialności za swoje dzieło, pozwoliły twórczo uczestniczyć w życiu nie tylko społecznym, ale także szkolnym.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami niniejszego projektu były dzieci w wieku 5 – 15 lat z terenu Gminy Pilica, zamieszkałe w miejscowościach: Wierzbica, Kidów, Solca, Siadcza, Przychody i Jasieniec. Pozostałymi uczestnikami projektu – uczestnikami spotkania podsumowującego warsztaty – były zarówno dzieci uczestniczące w warsztatach, jak również wszyscy zainteresowani mieszkańcy z terenu Gminy Pilica oraz zaproszeni goście.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami, którzy pomogli w realizacji niniejszego projektu było Koło Gospodyń Wiejskich z Solcy, Siadczy, Wierzbicy oraz Przychód oraz Ochotnicza Straż pożarna w Kidowie i Wierzbicy, która użyczyła sal na przeprowadzenie warsztatów.