Mapa strony

Konkurs fotograficzno-filmowy „Blaski i cienie Mazowsza”

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Konkurs miał zwrócić uwagę na otaczające nas środowisko naturalne i zabytki. Pokazać piękno przyrody oraz negatywne działania człowieka. Miał pomóc odkryć nieznane zabytki w naszym sąsiedztwie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono konkurs pokazujący, głównie za pomocą fotografii, dwie kategorie tematyczne. Pierwsza kategoria obrazowała „Kontrast pomiędzy pięknem przyrody a negatywnymi skutkami oddziaływania człowieka”, natomiast druga przedstawiała „Zabytki Mazowsza”. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła laureatów dwóch kategorii i rozdała nagrody za I, II, III miejsce. Poza tym przygotowano wystawę zdjęć, na której obok fotografii zwycięzców znalazły się prace innych uczestników konkursu. Wystawę pokonkursową obejrzeli uczniowie okolicznych szkół z opiekunami.

Rezultaty projektu

Szeroki wydźwięk edukacyjny poprzez szerzenie idei ochrony środowiska naturalnego i zabytków wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez wzrost świadomości społeczeństwa. Przeprowadzone sesje fotograficzne zareklamują i wypromują walory naszego regionu ze względu na przyrodę i lokalne zabytki.

Odbiorcy projektu

Projekt jest adresowany do całej społeczności: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Partnerzy w realizacji projektu

Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Nadleśnictwo Drewnica