Mapa strony

Koło platyną okryte

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Promocja ludowej kultury i tradycji oraz integracja lokalnej społeczności, doposażenie członków i członkiń w stroje,organizacja uroczystości Jubileuszu 55-lecia powstania Koła

Działania zrealizowane w ramach projektu

„Koło platyną okryte”, czyli Jubileusz 55-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Podlipiu.

 • organizacja Jubileuszu KGW w Podlipiu
 • doposażenie strojów członków i członkiń KGW
 • zintegrowanie lokalnej społeczności
 • zorganizowanie występów artystycznych
 • zorganizowanie zabawy tanecznejwarsztaty dla dzieci i młodzieży

Rezultaty projektu

 • zintegrowanie lokalnej społeczności
 • zaangażowanie wolontariuszy
 • poszerzenie świadomości społecznej o działalności gospodyń
 • popularyzacja osiągnięć kulturalnych
 • pewność członków i członkiń w realizowanych zadaniach
 • zakup strojów dla członków i członkiń
 • promocja ludowej kultury
 • integracja pokoleń poprzez warsztaty w szkole

Odbiorcy projektu

Społeczność lokalna Gminy Bolesław, dzieci i młodzież z Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego

Partnerzy w realizacji projektu

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, Bolesławskie prezentacje