Mapa strony

Koło dziennikarskie „Reporter szkolny”

Logo Fundacja Koalicja dla Młodych

Cel projektu

Głównym celem projektu „Koło Dziennikarskie Reporter Szkolny” było rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży oraz zintegrowanie środowiska szkolnego przez działalność koła dziennikarskiego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowaliśmy koło dziennikarskie. W szeregi koła wcieliliśmy uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy wzięli udział w warsztatach dziennikarskich oraz informatycznych. Uczestnicy uczyli się pozyskiwania i opracowania materiałów w formie notatek prasowych, sprawozdań, reportaży, ogłoszeń. Uczyli się zasad prowadzenia zwykłej rozmowy czy wywiadu z osobą dorosłą i swoim rówieśnikiem. Poznawali programy i aplikacje służące do składaniu tekstu i obrazu, kompresji zdjęć do druku oraz umieszczania ich na stronie internetowej szkoły. Uczniowie podzieleni na grupy zadaniowe tworzyli artykuły prasowe umieszczane na łamach gazetki szkolnej Reporter Szkolny. Uczyli się bezpiecznie korzystać z urządzeń biurowych (laminator, bindownica, gilotyna).

Rezultaty projektu

W wyniku działań projektowych młodzi dziennikarze przeprowadzili szereg wywiadów z VIP-em, m. in. Burmistrzem Wyśmierzyc, Starostą Powiatu Białobrzeskiego, proboszczem miejscowej parafii. Opisywali ważne wydarzenia, uroczystości szkolne i środowiskowe, z uwagą śledzili i po mistrzowsku opisywali lokalne zwyczaje i tradycje, prezentowali pasje i zainteresowania swoich rówieśników. Nabrali pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Stali się bardziej otwarci i chętni do współpracy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi projektu byli uczestnicy zajęć warsztatowych, ale też pozostali uczniowie szkoły. Pośrednio projekt trafił do całej społeczności szkolnej – uczniów i nauczycieli, a także do rodziców, którzy czytali notatki prasowe zamieszczane na Facebooku, stronach internetowych czy też wydawane w formie papierowej w postaci miesięcznika „Reporter Szkolny”.

Partnerzy w realizacji projektu

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy Szkoły z Towarzystwem Przyjaciół Wyśmierzyc, Gminą Wyśmierzyce, Starostwem Powiatowym w Białobrzegach, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Wyśmierzycach i wielu osobom dobrej woli, które poprzez wyrażanie pochlebnej opinii dla działań młodych ludzi dawali olbrzymie wsparcie zarówno uczniom, jak i nauczycielom biorącym udział w projekcie.