Mapa strony

Koleżanki, koledzy – głowa do góry! Idziemy w góry!

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Podzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu turystyki górskiej i bezpieczeństwa w górach z uczniami szkół podstawowych z Gminy Stryszawa oraz zorganizowanie dwudniowej wycieczki w Beskid Mały.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Młodzież z SKKT „Żurawnica” przeszkoliła uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych w Gminie Stryszawa z zakresu przygotowania do wycieczek górskich i bezpieczeństwa w górach. W każdej z siedmiu szkół uczyliśmy dzieci planować wycieczkę, pakować ekwipunek, omówiliśmy zasady zachowania w górach i czyhające niebezpieczeństwa, a także krótko przeszkoliliśmy z zakresu pierwszej pomocy. Na spotkaniach wykorzystaliśmy autorskie prezentacje multimedialne. Następnie przeprowadziliśmy test będący formą rekrutacji do dalszej części projektu. Najlepsze trójki z każdej ze szkół wraz z opiekunami wzięły udział w dwudniowej wycieczce na Leskowiec. Na szlaku uczestnicy zdobywali wiedzę i kolejne umiejętności, a w schronisku PTTK wszyscy uczniowie wzięli udział w quizie turystycznym z atrakcyjnymi nagrodami

Rezultaty projektu

Przeszkolona do górskich wędrówek grupa ponad dwustu uczniów klas z IV-VI. Zdobyte przez uczestników wiedza i nabyte umiejętności będą procentowały w przyszłości, a być może przydadzą się w zupełnie nieoczekiwanym momencie. Część uczniów biorących udział w projekcie mogło wziąć udział w górskiej wycieczce. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja do spotkania z rówieśnikami z innych szkół. Również po raz pierwszy spotkali się nauczyciele z siedmiu szkół, co już owocuje ciekawymi pomysłami.

Odbiorcy projektu

Głównym odbiorcą projektu byli uczniowie i nauczyciele z siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszawa oraz grupa czterech gimnazjalistów – członków SKKT „Żurawnica”. W zajęciach na terenie szkół wzięło udział ponad dwustu uczniów klas IV-VI, a w wycieczce górskiej wzięło udział łącznie 30 osób. Pośrednią grupą odbiorców możemy uznać rodziców dzieci, które wzięły udział w projekcie.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Stryszawa, Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie, Szkoły Podstawowe: w Krzeszowie, Kukowie, Lachowicach, Kurowie, Hucisku-Pewelce, Stryszawie nr 3, Zawoi Przyłop nr 4, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, Muzeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej, Punkt IT w Suchej Beskidzkiej, Babiogórski Park Narodowy, Schronisko PTTK „Leskowiec”, Firma Handlowa Eryk Targosz