Mapa strony

Kolej na drzewa

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Głównym celem projektu „Kolej na drzewa” było zaangażowania mieszkańców w życie swojej miejscowości oraz zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Sadzenie drzew jest jednym z najbardziej opłacalnych, skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa to niezbędne narzędzie regulacji klimatu, ponieważ pochłaniają dwutlenek węgla. Wspólne działanie w kierunku zmniejszenia, a następnie zatrzymania zmian klimatu, było jedną z najważniejszych spraw. Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który możemy zadbać tylko my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi. Dlatego działanie, którym było sadzenie drzewek, będzie miało swój wymiar środowiskowy i edukacyjny. Wprowadzanie zmian społecznych jest niemożliwe bez światłych obywateli.

Rezultaty projektu

Planowanym rezultatem, który został osiągnięty, jest zagospodarowanie wolnej przestrzeni miejscowości poprzez nasadzenie 40 sztuk drzewek liściastych, które przyczyniły się do poprawy wizerunku miejscowości, zintegrowania i zaangażowania społeczeństwa. Zieleń wpłynie korzystnie na zdrowie i komfortowe życie całej społeczności, jak również na rozwój i wizerunek przyszłych mieszkańców Miłkowic.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy Miłkowice oraz turyści odwiedzający miejscowość. Bezpośredni odbiorcy projektu to 20 członków „Stowarzyszenia Kolejarz”, 30 dzieci, 20 młodzieży gimnazjalnej oraz mieszkańcy, którzy przyczynili się do poprawy wyglądu miejscowości Miłkowice.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem przy realizacji projektu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który za pośrednictwem swojej strony internetowej i portalu społecznościowego rozpropagował inicjatywę. Wydrukował plakaty, ulotki, zaproszenia, które stanowiły wkład niefinansowy do projektu oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, który przygotował paliki do podtrzymania sadzonek.