Mapa strony

KOLBERG NA ORAWIE – POLSKIE TRADYCJE LUDOWE

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Celem projektu było poznanie tradycyjnych technik tańca i zabaw ludowych z różnych regionów Polski: Kaszub, Kurpii, Lachów. Warsztaty prowadzone były przez 3 instruktorów.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • Spotkanie organizacyjne zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu – przydział zadań.
  • Ogłoszenie projektu i zaproszenie uczestników.
  • Organizacja i zatwierdzenie listy osób uczestniczących w warsztatach, wolontariuszy i grupy organizacyjnej.
  • Zajęcia warsztatowe Tańców z różnych regionów Polski takich jak: Kraków, Kaszuby, Spisz, Kujawy, Nowy Sącz, Babiogóra
  • Prezentacja Tańców Orawskich – 6 warsztatów x 30 os x 4 h, łącznie 24 godziny, w warsztatach wzięło udział ok 120 osób.
  • Nagranie filmu z każdym z tańców z linią muzyczną,
  • Prezentacja i nauka poznanych tańców i zabaw podczas zajęć z dziećmi w 3 przedszkolach z terenu LGD x 2 h x 20 osób.

Rezultaty projektu

Kontynuacja działalności zespołu „Małolipnicka Rodzina” i integracja z Zespołami „Żurawinki”, „Orawskie Dzieci”, „Rombań”, „Skalniok”. Poszerzenie wiedzy o polskiej kulturze ludowej u dużej liczby odbiorców. Odbyły się trzy ośmiogodzinne warsztaty, w których łącznie wzięło udział 30 osób. Przeprowadzenie cyklu 6 warsztatów nawiązujących do polskich tradycji muzycznych. Zorganizowanie prezentacji tańców i zabaw, w której brało udział min. 80 osób.

Odbiorcy projektu

Adresaci bezpośredni: dzieci i młodzież z czterech orawskich miejscowości, członkowie zespołów folklorystycznych oraz chętni mieszkańcy regionu. W warsztatach, ćwiczeniach oraz prezentacji działań projektowych wzięli udział uczniowie szkół z terenu Orawy działających w czterech Zespołach regionalnych z terenu dwóch orawskich Gmin – Jabłonka i Lipnica Wielka.

Partnerzy w realizacji projektu

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej