Mapa strony

Kodujemy w Wiśniowej

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Projekt pn. „Kodujemy w Wiśniowej” skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z gminy Wiśniowa, które dzięki udziałowi w cyklu zajęć z robotami Photon mogły w atrakcyjny i kreatywny sposób poznać tajniki kodowania i programowania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia pokazowe w przedszkolu oraz cykl zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z wykorzystaniem robotów Photon, wraz z dedykowanym oprogramowaniem na tablety, dzięki którym uczestnicy mogli rozwijać umiejętności związane z programowaniem w coraz trudniejszych interfejsach programowania.

Rezultaty projektu

Rezultaty jakościowe:

    • wzrost umiejętności programowania wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Wiśniowa,
    • wzrost nieodpłatnej oferty zajęć dodatkowych dla dzieci z terenu gminy Wiśniowa.

Rezultaty ilościowe:

  • 14 zajęć programowania, kodowania dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  • 14 zajęć programowania, kodowania dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, cyklu zajęć brało udział łącznie 10 dzieci,
  • 3 spotkania pokazowe w przedszkolu oraz spotkanie podsumowujące projekt.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Wiśniowa. Zrekrutowano 10 uczestników, którzy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej oraz Gminna Biblioteka w Wiśniowej, którzy udostępnili nieodpłatnie pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć.