Mapa strony

Klub Ognia

Logotyp Kuźni Inicjatyw Lokalnych w Lisewie

Cel projektu

Rozwój umiejętności żonglerskich wśród młodzieży, poszerzonych o żonglerkę ogniem; zachęcanie do wspierania umiejętności uczenia innych oraz dzielenia się poprzez wolontariat młodych dorosłych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Młodzi wolontariusze uczyli dzieci i młodzież umiejętności żonglowania na poszczególnych rekwizytach z żonglerki tradycyjnej: kolorowymi piłeczkami, obręczami, barwnymi chusteczkami, poi-kami, kiwido, diabolo, floverstickiem. Odbywały się warsztaty i treningi doskonalące umiejętności posługiwania się rekwizytami ogniowymi: wachlarzami, poi, maczugami, pochodniami. Otwarte dla społeczności treningi i pokazy wewnętrzne. Pokazy i prezentacje żonglerki tradycyjnej dla środowiska szkolnego i lokalnego, zajęcia przygotowujące do pokazu ogniowego. Wieczorny pokaz ogniowy dla mieszkańców gminy. Prezentacja fotografii i filmiki z kilkumiesięcznej pracy w uczeniu się i doskonaleniu żonglerki oraz z pokazów, otwartych treningów i występów. Zaplanowanie działań jako kontynuację projektu „Klub Ognia”.

Rezultaty projektu

Powstanie grupy młodzieży żonglującej ogniem. Dzieci nauczyły się żonglować i nabyły umiejętności w żonglerce tradycyjnej. W pokazach ogniowych, prezentacjach działań na wsiach i w Domu Dziecka oraz dla młodych dziewcząt z DOW w Pniewitem (i wielu innych pokazach prezentujących nabyte umiejętności) wzięło udział razem ponad 140 osób. Wzrosło zainteresowanie aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Dodatkowo powstała grupa chłopców żonglujących na diabolo. Są twórcze plany kontynuacji działań z projektu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli młodzi dorośli trenujący żonglerkę ogniem. Grupa wolontariuszy prowadząca zajęcia z młodszymi. Dzieci jako uczestnicy warsztatów żonglerki tradycyjnej oraz jako widzowie pokazów. Mieszkańcy gminy Lisewo. Dzieci z Domu Dziecka w Chełmnie i DOW Pniewite. Szacowany udział mieszkańców lokalnej społeczności oraz naszych gości we wszystkich działaniach projektu to ok. 140 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Grupa nieformalna, twórcy projektu „Klub Ognia”, współpracowała ściśle z Ochotniczą Strażą Pożarną w Linowcu. OSP było wnioskodawcą projektu, ale również władze OSP wspierały młodzież w ich działaniach. Ponadto nawiązała się ścisła współpraca Urzędem Gminy Lisewo, z sołtysami wsi Krusin i Linowiec, Stowarzyszeniem KIL w Lisewie, Domem Opiekuńczo-Wychowawczym w Pniewitym i Domem Dziecka w Chełmnie.