Mapa strony

Klub Małych i Wielkich Odkrywców

Logotyp Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

Cel projektu

Wyrównanie szans edukacyjnych, zwiększenie wiedzy przyrodniczej, historycznej, geograficznej, wyjaśnienie zjawisk chemicznych, fizycznych, astronomicznych, zdobycie kompetencji potrzebnych w otaczającym nas świecie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Z dziennika botanika.
 2. Z historią za pan brat.
 3. Kurs na nasz mały świat.
 4. Chocki klocki – robotyka.
 5. Być jak Skłodowska-Curie.
 6. Mali Einsteini na start.
 7. I Ty możesz zostać Pitagorasem.
 8. W każdym kryje się artysta – teatr, foto, plastyka ,rękodzieło etc.
 9. Dbajmy o swój dom i podwórko.
 10. Komputer to nie tylko gry.
 11. Każdy może być literatem.
 12. Spójrzmy w niebo, policzmy gwiazdy.
 13. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 14. Poznaj i rozwijaj własne ja.
 15. Krok w samodzielność – warsztaty kulinarne.
 16. Festiwal Nauki i Sportu – prezentacja nabytych umiejętności.
 17. Pokażmy się – wyjazdy pokazowe z doświadczeniami fizycznymi, chemicznymi, robotyką do zainteresowanych.
 18. Konkursowo – kącik konkursowy.
 19. To już jest koniec -podsumowanie projektu.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież miały możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, wyrównania szans edukacyjnych. Mogły poznać się bliżej i nawiązać dziecięce/nastoletnie przyjaźnie. Oprócz wpływu na małych beneficjentów można zauważyć, że wzrosła świadomość dorosłych w zaangażowanie się w inicjatywy projektowe. Wzrosło zainteresowanie postawami wolontariackimi i poczucie, że „samo się nie zrobi”, że tylko działając wspólnie możemy coś osiągnąć, że „współpraca się opłaca”.

Odbiorcy projektu

Główni odbiorcy projektu to dzieci i młodzież. Wraz z realizacją działań projektowych wzrosła świadomość postaw wolontariackich wśród młodzieży i dorosłych i wzrosło ich zaangażowanie w inicjatywy projektowe. Częstokroć w zajęciach wraz z dziećmi uczestniczyło starsze rodzeństwo lub rodzice.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli: przedstawiciele samorządu Gminy Dragacz, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz, Stowarzyszenie Emic, Grupa Nieformalna „Wakacyjny Budzik”, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie, Gminna Biblioteka w Jeżewie, Świetlica Słoneczny Krąg przy Ośrodku Dla Uchodźców w Grupie, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Grupie, Koło Gospodyń Wiejskich.