Mapa strony

Klub filmowca – Towarzystwo Projektów Niezależnych

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem projektu było:

  1. Przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu,
  2. Edukacja w zakresie pisania scenariusza, tworzenia rekwizytów oraz procesu kręcenia i produkcji filmu,
  3. Stworzenie filmu amatorskiego

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. Spotkania warsztatowe dotyczące realizacji filmu

  • Zebranie grupy która stworzyła i napisała scenariusz, podział zadań. Grupa 18 osób w tym: 1 osoba w wieku 9 lat, 14 osób w wieku 16-18 oraz 3 osoby w ok. 50 lat.
  • Wybór filmów, będących inspiracją dla twórców naszego amatorskiego filmu oraz zaplanowanie terminów ich oglądania.
  • Przydzielenie zadań organizacyjnych takich jak zakup materiałów do wytworzenia rekwizytów. Podział obowiązków w ekipie filmowej.\

2. Spotkania dotyczące konstrukcji i szycia rekwizytów i strojów

  • Konstrukcja i szycie rekwizytów oraz strojów 2 warsztaty po 2 godziny,

3. Kręcenie filmu w plenerze jak i wewnątrz obiektów, spotykanie się w klubie na oglądanie filmów – inspiracji.

  • Montaż i postprodukcja

4. Pokaz filmu

Rezultaty projektu

Zaktywizowanie i integracja społeczności lokalnej w różnym wieku różnej płci, tak by poprzez pasję i działanie miały szansę poznać swoich rówieśników, ale również osoby w innym przedziale wiekowym aby móc wymieniać się doświadczeniem, wiedzą, możliwościami i nowościami. Wspólnym mianownikiem jest pasja do filmu poprzez jego tworzenie oraz poznanie.

Odbiorcy projektu

To ponad 20 osób aktywnych na warsztatach w przedziale wiekowym 9-60 lat oraz ok. 50 osób na pokazie w każdym wieku.