Mapa strony

Klub Aktywnego Seniora 50+

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Cel projektu

Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pogłębianie dialogu międzypokoleniowego grupy seniorów poprzez ich aktywizację, z pomocą wolontariuszy, do działań społecznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  • „Aktywne środy” – cykl spotkań i pieszych wędrówek, podczas których poznawano własne korzenie, zasoby kulturowe i przyrodnicze naszego regionu.
  • „Spotkania dyskusyjno-historyczne” – spotkanie z historykiem, misjonarzem, leśnikiem.
  • „Rajd rowerowy” – dla nastoletnich wolontariuszy alternatywa dla telewizora i komputera, dla seniorów poprawa sprawności fizycznej.
  • Wycieczka krajoznawcza w Pieniny – spływ Dunajcem, piesze wędrówki Wąwozem Homole, Pienińska Droga – rozwijanie zrozumienia, odpowiedzialności i współdziałania z osobami starszymi podczas wspólnego wędrowania, kształtowanie integracji wspólnotowej oraz pozytywnych relacji junior-senior.
  • „Ćwiczenia ruchowe” przy muzyce z elementami relaksacji, tańca, ruch na świeżym powietrzu: spacery, nordic-walking.

Rezultaty projektu

Rezultaty realizowanego projektu to: integracja w obrębie różnych grup wiekowych, zapobieganie wykluczeniu, społeczne wsparcie, rozwój osobisty; poznanie własnych korzeni, podjęcie działań na rzecz społeczności lokalnej; odmiana dotychczasowego stylu życia, otwarcie nowych horyzontów; wyposażenie osób starszych w wiedzę i umiejętności na temat dostosowanej do ich wieku aktywności ruchowej i zaktywizowane do jej regularnego podejmowania; podniesienie ogólnego dobrostanu fizycznego i psychicznego.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Alfredówki, Rozalina i Tarnowskiej Woli powyżej 50 roku życia.

Partnerzy w realizacji projektu

Sołtys Sołectwa Tarnowska Wola oraz Rada sołecka, Parafia, Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli, OSP, Gmina Nowa Dęba, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie