Mapa strony

Kino Społecznie zaangażowane – poznajemy świat z KINEM

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Cel to uczenie postaw tolerancji, dialogu oraz umiejętności krytycznego myślenia. Film jako nowoczesne medium angażuje emocje i myślenie widza, co pozwala przybliżyć dany problem społeczny oraz zapośredniczyć doświadczenie, dzięki któremu łatwiej jest się uczyć.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono 12 otwartych i bezpłatnych spotkań dyskusyjnego klubu filmowego, pt. „Kino społecznie zaangażowane – poznajemy świat z KINEM”, poruszających aktualne problemy świata. Spotkania były otwarte dla wszystkich. Na parkanie Parafii Ewangelicko-Metodystycznej, gdzie w świetlicy odbywały się pokazy filmowe, był powieszony baner, zachęcający każdego mieszkańca do uczestnictwa. Informacja o spotkaniach była zamieszczania w mediach społecznościowych. Zorganizowano wyjazd do Augustowa do DKF Kinochłon na wspólne oglądanie filmu i spotkanie autorskie.
Każde spotkanie było poprzedzone wykładami opisującymi problemy pokazywane w filmach jak również analizę postaw i sytuacji tam przedstawianych. Po projekcjach odbywały się dyskusje przy poczęstunku.

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu było 12 cyklicznych spotkań w ramach kina społecznie zaangażowanego, w których uczestniczyło średnio 30 osób, w sumie było 50 uczestników. Projekcje filmów odbywały się w Świetlicy Wielopokoleniowej Parafii Ewangelicko-Metodystycznej, która jest wyposażona w sprzęt multimedialny, umożliwiający projekcje filmowe. W ramach projektu dokupiono dodatkowo mikrofon. Sprzęt multimedialny służy też innym spotkaniom w ramach bezpłatnej społecznej działalności Świetlicy.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Ełku, seniorzy niezrzeszeni, nauczyciele i studenci. Projekt był otwarty dla całej społeczności miasta i powiatu, zachęcaliśmy wszystkie grupy społeczne do jednoczesnego słuchania wykładów, oglądania, dyskusji poprzez media społecznościowe, metodą indywidualnych zawiadomień. Baner zapraszający na spotkania był widoczny i czytelny.