Mapa strony

Kino w dobrym klimacie

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie unikatowej oferty kulturalnej, przestrzeni do międzypokoleniowej integracji oraz umożliwienie dostępu do szeroko pojętej kultury w jednej z współcześnie najbardziej atrakcyjnych form. Plenerowe pokazy filmowe wpłynęły także na „ożywienie” murów miejskich w Dobczycach.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach „Kina w dobrym klimacie” zorganizowanych zostało pięć plenerowych pokazów filmowych, w wyjątkowej scenerii średniowiecznych murów na Staromiejskim Wzgórzu w Dobczycach. Tytułowy klimat budowało miejsce pokazów, ale też starannie wyselekcjonowany repertuar – połączenie to dostarczyło odbiorcom wyjątkowych emocji i przeżyć. Pokazy, podczas których zasiadano na trawie, pod gwieździstym niebem w otoczeniu przyrody i murów miejskich potwierdziły, że kino w takim wydaniu potrafi łączyć pokolenia. Uzupełnieniem filmowych wieczorów były spotkania warsztatowe na temat kinematografii, które miały zachęcić do dyskusji nad obejrzanymi tytułami i poszerzyć wiedzę uczestników projektu o filmie. Działania te, poza aspektem rozrywkowym, budowały postawę świadomego odbiorcy kultury.

Rezultaty projektu

W ramach zrealizowanego projektu zaspokojono potrzebę wysokiej jakości, atrakcyjnej oferty kulturalnej dla ok. 1200 mieszkańców gminy Dobczyce i gmin sąsiednich. Dodatkowo podczas przeprowadzonych warsztatów podniósł się poziom wiedzy ich uczestników oraz świadomość w zakresie współczesnej kinematografii. Organizacja kina plenerowego pozwoliła na wprowadzenie nowej pozycji do oferty kulturalnej miasta oraz podniesienie atrakcyjności średniowiecznych murów miejskich.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była grupa międzypokoleniowa składająca się w głównej mierze z mieszkańców gminy Dobczyce, których potrzeb kulturalnych dotychczasowa oferta nie zaspokajała. Unikatowość i wzrost popularności projektu w trakcie jego realizacji wpłynęły na rozszerzenie grupy odbiorców o osoby reprezentujące sąsiednie gminy, które chętnie przyjeżdżały do Dobczyc na piątkowe wieczory filmowe.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu „Kino w dobrym klimacie” był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach oraz Gmina Dobczyce.