Mapa strony

,,Jak to kiedyś bywało kiedy ludziom spotykać się chciało?”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zniwelowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród osób starszych, zwiększenie ich aktywności, a także integracja międzypokoleniowa. Uczestnicy projektu mieli możliwość zwiększenia poczucia własnej wartości m.in. dzięki prezentacjom przygotowywanym podczas lokalnych wydarzeń.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy sześć międzypokoleniowych warsztatów artystycznych z instruktorem sztuki decoupage dla 40 osób. Tego typu spotkania były przykład działań międzypokoleniowych, uczyły jak można dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Prace uczestników zostały wystawione podczas lokalnej imprezy skierowanej do mieszkańców gminy Krzykosy co podniosło samoocenę uczestników warsztatów.

Rezultaty projektu

  • Wzrost liczby osób starszych angażujących się w działania społeczności lokalnych (ok. 20 osób). Zwiększenie poczucia własnej wartości osób biorących udział w projekcie przez prezentacje swoich wyrobów podczas imprezy kulturalnej w gminie Krzykosy (ok. 15 osób).
  • Wzrost liczby wolontariuszy angażujących się w realizację projektu.

Odbiorcy projektu

Warsztaty artystyczne przeznaczone były dla seniorów oraz dzieci aby łączyć pokolenia w miejscowości Pięczkowo.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami było Koło Gospodyń Wiejskich w Pięczkowie,Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa z Pięczkowa,Straż Pożarna z Pięczkowa Biblioteka w Pięczkowie oraz Sołtys .