Mapa strony

Każdy jest pierwiastkiem otaczającego nas świata

Logotyp Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych

Cel projektu

W ramach projektu zaktywizowaliśmy mieszkańców bloku mieszczącego się w Ulimiu oraz całą społeczność naszej miejscowości poprzez działania na rzecz rewitalizacji wspólnego podwórka i otoczenia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Poprawienie wizerunku miejscowości.
  2. Stworzenie miejsca do wspólnej zabawy  -integracja zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób starszych, samotnych.
  3. Dawanie przykładu innym mieszkańcom gminy do działań na rzecz mieszkańców.
  4. Utworzenie harmonogramu cyklicznych spotkań – imprez w miejscowości.

Projekt pozytywnie wpłynął na jakość życia społeczności lokalnej. Poprawie uległa jakość przestrzeni na terenie miejscowości (zagospodarowanej zieleni wraz z infrastrukturą – altana z wyposażeniem). Projekt otworzył możliwość integracji międzypokoleniowej, wspólnego zadbania o przestrzeń zarówno dorosłych, jak i dzieci. Zakładamy, że dzięki temu wzrosła również społeczna odpowiedzialność za jakość przestrzeni i porządek publiczny, zmniejszą się akty wandalizmu.

Rezultaty projektu

  1. Aktywacja społeczna 70 mieszkańców.
  2. Wzrost świadomości i wiedzy w zakresie organizowania i utrzymania wspólnej przestrzeni.
  3. Stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców i ich rodzin (altana oraz nasadzenia).
  4. Zwiększenie poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty.
  5. Utworzenie harmonogramu cyklicznych spotkań – imprez w miejscowości.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami i uczestnikami byli przede wszystkim mieszkańcy Ulimia. Były to osoby w różnym wieku, z różnym wykształceniem, pozycją społeczną i zawodową. W projekcie szczególną uwagę kładliśmy na aktywizację grup wykluczonych o niskiej aktywności w społeczeństwie, np. seniorów lub osób samotnych. Zachęciliśmy do współpracy również młodzież i dzieci.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Deszczno