Mapa strony

Każdy Ci powie – najważniejsze jest ZDROWIE!

Cel projektu

Głównym celem projektu „Każdy Ci powie najważniejsze jest ZDROWIE!”było propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Projekt miał na celu integrację mieszkańców, zachęcenie ich do wychodzenia z domu oraz uświadomienie jak ważny jest zdrowy tryb życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu w Błociszewie organizowane były cotygodniowe spotkania poświęcone tematyce zdrowotnej i aktywnym formom spędzania czasu wolnego. Odbyły się spotkania przy kawie z dietetykiem, rehabilitantem, pielęgniarką, kosmetologiem oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto odbywały się zajęcia fitness, nordic walking, na basenie oraz wycieczki rowerowe po okolicy.

Rezultaty projektu

Udało się osiągnąć zamierzone cele w 100%. Projekt wpłynął na integrację mieszkańców. Cotygodniowe spotkania były okazją do rozmów i lepszego poznania się. Zajęcia sportowe wpłynęły na poprawę naszej aktywności fizycznej, zmobilizowały do systematycznych ćwiczeń, dodały nam energii. Zajęcia fitness są nadal kontynuowane i cieszą się sporym zainteresowaniem.

Odbiorcy projektu

Z projektu skorzystało 55 osób, głównie mieszkańców wsi. Były to zarówno osoby dorosłe, młodzież jak i dzieci.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy w projekcje:
Ochotnicza Straż Pożarna w Brodnicy
Sołtys Wsi Błociszewo
blociszewo.srem.pl