Mapa strony

Każde pokolenie ma teraz swój czas

Cel projektu

Głównym celem projektu było budowanie oraz rozwijanie więzi międzypokoleniowych poprzez szereg działań kulturalno-artystycznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Każde pokolenie ma teraz swój czas” odpowiadał na potrzebę poznawania dawnych tradycji nawiązujących do początków państwa polskiego. W ramach projektu zorganizowano wykład historyczny pt. „Początki Państwa Polskiego”. Grupa 50 osób wzięła udział w wyjeździe do grodu w Gieczu. Zorganizowano warsztat z wyplatania wianków. Odbyła się impreza plenerowa pn. „Noc Kupały”. Przeprowadzono warsztaty decoupage. Odbyły się również spotkania z osobą posiadającą wiedzę dotyczącą roślin tradycyjnych. Udano się do parku w Czerniejewie w poszukiwaniu roślin, które posłużyły do wykonania zielników. We wrześniu 2016 r. seniorzy udali się do przedszkoli w Czerniejewie i Żydowie, aby tam czytać najmłodszym legendy i baśnie polskie. Odbyło się przedstawienie pt. „Kmieć Czyrń w gęstych cierniach”.

Rezultaty projektu

 • 2 godziny wykładu historycznego pt. „Początki Państwa Polskiego”;
 • 1 wyjazd do Giecza (50 osób);
 • 2 godziny warsztatu wyplatania wianków (20 osób);
 • udział w Nocy Kupały (80 osób);
 • 4 warsztaty decoupage trwające 2 godziny każdy;
 • 1,5 godziny spotkania ze znawcą roślin tradycyjnych (30 osób);
 • 1 wyjście do parku w Czerniejewie;
 • 2 godziny zajęć tworzenia zielnika;
 • 10 godzin warsztatów teatralno-wokalnych;
 • 1 przedstawienie teatralne;
 • 2 godziny czytania bajek przedszkolakom.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Czerniejewo wywodzący się z różnych grup wiekowych. Dzieci w wieku przedszkolnym – 30 osób;
dzieci i młodzież w wieku szkolnym – 40 osób; osoby aktywne zawodowo – 70 osób; seniorzy – 40 osób. W naszym projekcie każdy znalazł coś dla siebie.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo
 • Rada Sołecka Żydowa
 • Rada Sołecka Pawłowa
 • Rada Sołecka Pakszyna