Mapa strony

Kaszów z kaszy niechaj słynie

Logotyp „Koalicji dla Młodych” - Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiej

Cel projektu

Celem projektu było zorganizowanie festynu, kultywowanie tradycji, organizacja wolnego czasu oraz pogłębienie więzi międzyludzkich.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wieczór upłynął pod znakiem muzyki, tańca, degustacji potraw z kaszy, konkursów oraz bezpłatnych atrakcji dla dzieci w postaci wesołego miasteczka. Po powitaniu gości wystąpiła grupa dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z Kaszowa, która przygotowała układ taneczny. Dzieci zatańczyły tradycyjnego Krakowiaka. Wielu pozytywnych wrażeń dostarczyły również konkursy. W jednym z nich silni panowie zmagali się przeciągając linę, natomiast w kolejnym wszyscy chętni tańczyli tradycyjnego oberka. Przy występie Kapeli Ustronie na dechach przed sceną pojawili się znakomici tancerze. Wszyscy zgromadzeni mogli spróbować potraw z kaszy w każdej postaci. W Święcie Kaszy wzięli udział również pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży z Namibii.

Rezultaty projektu

Realizacja projektu zwiększyła wiedzę mieszkańców na temat kultury, tradycji lokalnej i obrzędów ludowych. Wypromowali oni swoją miejscowość na terenie regionu. Ponadto realizacja projektu wpłynęła na zorganizowanie czasu wolnego, wzrostu więzi międzyludzkich, wzrostu zainteresowania kuchnią tradycyjną, szczególnie potrawami z kaszy. Społeczność mogła wymienić się doświadczeniami, młodzi ludzie zdobyli doświadczenie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu ze względu na nieograniczony dostęp do wydarzenia kulturalnego było całe społeczeństwo z terenu Gminy, jak i powiatu.