Mapa strony

Kartka z kalendarza

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Celem było kształcenie kompetencji kluczowych u młodzieży i dzieci, tj. współpracy, kreatywności, odpowiedzialności, planowania poprzez organizację eventów w nawiązaniu do świąt z kalendarza.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowane działania to: warsztaty o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, warsztaty tworzenia szablonów murali, malowania toreb, robienia przypinek, organizacja Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka; pisanie listów do rodziców, układanie „Wierzy praw”, robienie plakatów, robienie przypinek o prawach dziecka, sonda telewizyjna, rozwiązywanie krzyżówki. Maraton pisania listów w akcji Amnesty International. Dzień pozdrowień i życzliwości; konkurs na najładniejszą kartkę, poczta życzliwości dla uczniów, życzenia dla mieszkańców Strachówki. Dzień drzewa; zbieranie makulatury, happening, sadzenie drzew, konkurs wiedzy. Dwa spotkania w „Pracowni św. Mikołaja”; warsztaty ozdób świątecznych. Dzień Anioła; konkurs recytatorski dla uczniów szkoły podstawowej, konkurs plastyczny, wystawa.

Rezultaty projektu

Odbyło się kilkanaście różnorodnych działań dla różnych grup wiekowych. Kilkadziesiąt godzin zajęć pozalekcyjnych. 213 listów w obronie ludzi, których prawa są łamane. Kilka drzewek posadzonych na terenie szkoły i 300 kg zebranej makulatury. Kilkanaście świątecznych paczek dla seniorów za pieniądze pozyskane z kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych. Nagroda Rzecznika Praw Dziecka za jedną z najlepszych akcji przeprowadzonych na temat praw dziecka.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej, rodzice, mieszkańcy Strachówki, seniorzy.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerem stowarzyszenia był Zespól Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce.