Mapa strony

„Kanada”, czyli zembrzycka lekcja historii

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Celem projektu było zachowanie w przestrzeni publicznej rozproszonych starych fotografii przedstawiających życie w Zembrzycach na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu wyłoniła się stała grupa pięciu mieszkańców (w tym dwóch seniorów), którzy postanowili zebrać od innych mieszkańców stare zdjęcia dokumentujące życie w Zembrzycach (miejscowość dawniej nazywana lokalnie „Kanada”). Realizatorzy projektu pozyskali blisko 2000 szt. starych zdjęć! Z tak dużego materiału fotograficznego wybrano najciekawszych 300 szt., które zaprezentowano w albumie pt. „KANADA… czyli zembrzycka lekcja historii”. Wydany album został nieodpłatnie rozdysponowany wśród mieszkańców Zembrzyc.

Rezultaty projektu

  • 7 spotkań roboczych, podczas których dokonaliśmy wyboru zdjęć i przygotowaliśmy ich opis – w każdym spotkaniu uczestniczyło od 10 do 15 osób;
  • 500 szt. albumu fotograficznego;
  • 1 spotkanie podsumowujące;
  • powstanie grupy około 10 seniorów, którzy mogą w przyszłości zgłaszać własne inicjatywy np. do programu „Działaj Lokalnie”.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy miejscowości Zembrzyce (powiat suski, województwo Małopolskie).

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Lokalna Inicjatywa Społeczna Nasza Gmina, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach, Wójt Gminy Zembrzyce