Mapa strony

Kajakarze

Cel projektu

Wzrost poziomu wiedzy oraz umiejętności kajakarskich u 36 dzieci z terenu gminy Wohyń.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono 2 szkółki kajakowe po 4 godziny dla 2 grup dzieci. Każda grupa składała się z 18 osób. Po dojeździe nad jezioro przeprowadzono szkolenie, które trwało 2,5 godziny i była to nauka pływania kajakiem, a następnie 1,5 godziny poświęcono na gry i zabawy przy grillu, połączone z wyżywieniem. Przy grillu została przedstawiona historii kajakarstwa, budowa kajaka i struktura PTTK. Projekt objął zapewnienie dojazdu grupy w obie strony.

Rezultaty projektu

Zmniejszono skutek izolacji spowodowanej specyficznym położeniem miejscowości. Mimo braku dostępu do wodnych akwenów otwartych, umożliwiono dzieciom zapoznanie się z kajakarstwem. Zaktywizowano dzieci mieszkające we wsi i uświadomiono młodym ludziom, że o wartości człowieka nie świadczy jego pochodzenie, a działając wspólnie można naprawdę wiele osiągnąć. Dzieci nabyły podstawowe umiejętności kajakarskie.

Odbiorcy projektu

Dzieci powyżej 10 roku życia, zamieszkujące obszary wiejskie gminy Wohyń. Projekt obejmie 36 osoby z miejscowości: Wohyń, Planta, Bezwola.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wohyń „ECHO”.