Mapa strony

Jurajskie lato z nordic-walking i bieganiem

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Celem projektu było wdrażanie do aktywnego stylu życia. Uczenie prawidłowej techniki nordic-walking oraz poprawa kondycji i sprawności fizycznej. Integracja lokalnej społeczności.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu w okresie od lipca do listopada organizowane były co tydzień spotkania z instruktorem nordic-walking. Uczestnicy uczyli się prawidłowej techniki marszu oraz ją doskonalili. Wyznaczona i oznakowana została kolejna, trzecia trasa długości 5 km. Zwieńczeniem działań było wspólne uczestnictwo i organizacja XXII Międzynarodowego Biegu Szlakiem Walk Legionistów, oraz III Zawodów nordic-walking w ramach tej imprezy. Każdy uczestnik zawodów nordic-walking otrzymał pamiątkową koszulkę, a uczestnicy biegu głównego koszulkę i pamiątkowy medal sfinansowane ze środków projektowych.

Rezultaty projektu

Rezultatami działań projektowych jest: poprawa kondycji i sprawności fizycznej uczestników, zachęcenie do aktywnego wypoczywania, integracja lokalnej społeczności, utworzenie grupy regularnie spotykającej się w celu wspólnego uprawiania nordic-walking. Trwałym rezultatem było również wyznaczenie i oznakowanie kolejnej trasy długości 5 km do wykorzystywania przez wszystkich chętnych.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Bydlina i Gminy Klucze

Partnerzy w realizacji projektu

KGW Bydlin, OSP Bydlin, LKS „Legion” Bydlin